Bloghttp://cas.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskO šetrení v mikroekonomickom a makroekonomickom zmysle (cas)Čo je vlastne šetrenie? V bežnom živote používame toto slovo v dvoch zmysloch. V prvom zmysle ho používame keď povieme, že by sa malo šetriť s elektrinou, jedlom alebo iným statkom. Ide o druh šetrenia, pri ktorom chceme pomaly a rozumne spotrebovávať statok X, keďže statok X je z nejakých dôvodov obmedzený. V druhom zmysle ho používame keď povieme, že chceme ušetriť peniaze. Ide o druh šetrenia, pri ktorom chceme zaručiť, že sa finančné toky osoby, ktorá sa rozhodla šetriť, budú vyvíjať správnym spôsobom. Správny spôsob znamená, že táto osoba bude vykazovať vyššie príjmy ako výdavky. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami tejto osoby potom bude „to ušetrené“. Tieto druhy šetrenia nie sú ekvivalentné.Thu, 22 Aug 2013 21:04:41 +0200https://cas.blog.sme.sk/c/335874/O-setreni-v-mikroekonomickom-a-makroekonomickom-zmysle.html?ref=rssO zlatom štandarde a peniazoch z ničoho (cas)Zlatý štandard bol prvok bankového systému, ktorý viazal bankovky na zlato. Tým pádom určil horný strop pre množstvo bankoviek, ktoré mohol bankový systém emitovať. Bankový systém nemohol emitovať nekonečné množstvo bankoviek, keďže každá musela zodpovedať nejakému množstvu konečnej komodity zlata, ktoré muselo byť reálne uložené v trezoroch bánk. Zlatý štandard bol väčšinou krajín opustený v roku 1971 (ten spred roka 1971 nebol taký jednoduchý, ako je vyššie popísané, ale pre naše potreby tento technický detail dáme bokom). Odvtedy sa objavuje myšlienka, že opustenie zlatého štandardu nebol šťastný nápad, dokonca má byť tento krok jednou z príčin súčasnej finančnej krízy. Na prvý pohľad je to prijateľná myšlienka. Veď keď bankový systém nie je limitovaný viazaním na nejakú konečnú komoditu, tak banky/štát (prosím prečiarknite nehodiace sa podľa ideologickej príslušnosti) vyrobia veľké množstvo dlhov „z ničoho“ a ekonomika skolabuje.Sun, 18 Aug 2013 15:01:07 +0200https://cas.blog.sme.sk/c/335519/O-zlatom-standarde-a-peniazoch-z-nicoho.html?ref=rssO prejedenej budúcnosti (cas)V akom zmysle sa dá prejesť budúcnosť? Na prvý pohľad sa zdá, že ide o absurdnú predstavu. Zjesť, teda presnejšie vyjadrené, spotrebovať sa dá predsa len to, čo sme vyrobili v blízkej či ďalekej minulosti. Je nemožné spotrebovať niečo čo sme nevyrobili. O čom teda ekonómia hovorí, keď hovorí o prejedenej budúcnosti?Thu, 15 Aug 2013 18:52:51 +0200https://cas.blog.sme.sk/c/335350/O-prejedenej-buducnosti.html?ref=rssO možnosti šetrenia v otvorených/uzavretých ekonomických systémoch (cas)Každá dobrá gazdiná vie, že ak má vysoké dlhy musí začať šetriť. Pozná aj metódu ako to bude robiť. Bude minimalizovať svoju spotrebu a maximalizovať svoju výrobu. Za istých okolností to bude naozaj dobrý spôsob, ako sa dlhov zbaviť. Ale nie vždy.Thu, 15 Aug 2013 13:30:00 +0200https://cas.blog.sme.sk/c/335275/O-moznosti-setrenia-v-otvorenychuzavretych-ekonomickych-systemoch.html?ref=rss